นิสัยพฤติกรรมนิสัยพฤติกรรม

พฤติกรรมของผู้คน เป็นอาการแสดงโต้ตอบต่อสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ต่างๆพฤติกรรมพวกนั้นอาจจะแลเห็นหรือพิจารณา

ได้ว่าแปรไปเป็นแบบใดหรือไม่ปกติจากเดิมเช่นไรอย่างเช่น การพูด การเดิน การเขียน การคิด สิ่งเร้าที่ทำให้มีการเกิดการกระทำของมนุษย์นั้นอาจจะมาจากสิ่งเร้าข้างนอกหรือสิ่งเร้าภายในก็ได้นั้นเองสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งเร้าต่างๆมีมากมายอีกทั้งสิ่งกระตุ้นทางจิตใจ ในใจรวมทั้งข้างนอกพวกเรามาสารดูได้จากเพื่อนฝูงรอบกายหรือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนพ้องข้างบ้านก็ได้ สิ่งกระตุ้นข้างในเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากทางกายภาพ เป็นต้นว่า ความเหนื่อยอ่อน ความหิว สิ่งกระตุ้นด้านในนั้นจะมีผลเป็นอย่างมากกับการกระตุ้นให้เด็กแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา เพียงพอเด็กเหล่านี้โตขึ้นสิ่งกระตุ้นด้านในก็จะน้อยลง สิ่งกระตุ้นข้างนอกจากทางด้านสังคมก็จะมีบทบาทมากขึ้นตามมา สิ่งกระตุ้นด้านนอกเป็นสภาพแวดล้อมต่างๆทางสังคมที่ได้มองเห็นได้สัมผัส สิ่งกระตุ้นที่จะทำให้ผู้คนแสดงกริยาออกมานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นชอบใจพึงใจที่อยากจะได้ แบ่งได้สองแบบเป็นเสริมแรงทางบวก ยกตัวอย่างเช่น คำกล่าวยกย่อง การถูเห็นด้วย ส่วนเสริมแรงทางลบเป็นสิ่งกระตุ้นที่ไม่มุ่งมาดปรารถนาประยุกต์ใช้ในชีวิต วิธีการเสริมแรงทางบวก รู้จักการให้แล้วก็บริจาค ของกิน น้ำ สิ่งของ เครื่องมือยังชีพ เสริมแรงด้านสังคมเช่นการชมเชยผู้อื่น การยกย่อง การยินยอมรับ พฤติกรรมของคนรอบข้างนั้นชอบมีผลต่อนิสัยและก็พฤติกรรมของเราอย่างมาก มันเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นควรจะศึกษาให้มากมายกับผู้คนที่ผ่านไปมาในชีวิตของพวกเรา เรื่องอย่างงี้ไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปอะไร หลายหนที่มันทำให้เกิดผลเสียและไม่ดีต่อพวกเรา ส่วนความประพฤติปฏิบัติต่างๆที่พวกเราติดมาจากผู้คนรอบข้างพวกเราจะมีผลให้พวกเราทราบดีว่าพวกเราคิดอย่างไรกับผู้คนพวกนั้น การที่พวกเราเลือกจะเอาอย่างหรือเลียนแบบเค้าเหล่านั้นก็คือพวกเราถูกใจในบางสิ่ง การที่พวกเราจะเลียนแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ถูกอะไร บางบุคคลที่มีลักษณะหัวเราะแปลกมีคำกล่าวแปลกที่พวกเราติดมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมันไม่ใช้เรื่องที่ดีเลยเรื่องของความประพฤติปฏิบัติที่ถูกเลียนแบบกับความจริงพวกเราจะมองเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยที่พวกเราจะประพฤติตามกันหรือเลียนแบบกัน เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราจะแลเห็นคือเรื่องธรรดา เรื่องในหนังมันจะทำเกินจริงไปหน่อยพวกเราไม่สมควรเอาการเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรา ความประพฤติปฏิบัติสิ่งกลุ่มนี้เองที่นำไปสู่แรงผลักดัน ไม่ใช่อะไรอื่นไกลกับสิ่งกลุ่มนี้เลย สำหรับความนึกคิดไหนที่ดีพวกเราก็มองเห็นได้ว่ามันดี แล้วสิ่งพวกนี้ก็ทำให้พวกเราทราบสิ่งที่พวกเราอยากทำอยากจะรู้มากขึ้น