ศิลปะบำบัดศิลปะบำบัด

ศิลปะสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างนานมีต้นกำเนิดจากแค่พียงสององค์ประกอบคือจุดและก็เส้น ศิลปะบำบัด

สำหรับคนไทยแล้วนั้นบางครั้งอาจจะไม่ใช่อะไรที่ฟังมองชินหูมากนัก แต่ว่าในประเทศแถบยุโรปศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผู้คนใช้กันมานับร้อยปีเลยก็ว่าได้แต่ว่าในไทยนั้นก็มีการนำศิลป์มาบำบัดกันแต่ว่ายังไม่เป็นที่ชื่นชอบกันมากในวงกว้างมากเท่าไหร่
ศิลปะบำบัด Art Therapy เป็นการเยียวยาทางด้านจิตเวชแบบอย่างหนึ่ง ที่ใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อที่จะหาความขาดตกบกพร่องความแปลกของวิธีการทางจิตใจ จึงใช้ศิลปะเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจให้ดียิ่งขึ้นไปสู่จิตใจระดับจิตไม่มีสำนึก
ศิลป์เป็นวิธีการปล่อย อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิด ตามแต่ละผู้ที่ต้องการจะถ่ายทอดออกมาทุกคนต้องการเสรีภาพสิทธิ ที่จะแสดงออกซึ่งถึงความปรารถนาของเขาพวกเราทุกคนต้องการที่ปรับปรุงศักยภาพของตนเองในด้านการเรียนการแสดงออกต่างๆศิลป์บรรเทามีผลต่อการพัฒนาอารมณ์ เชาวน์ สมาธิ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยังกระตุ้นการสื่อสารและเสริมสร้างทักษะทางสังคมอีกด้วย ศิลป์บำบัดรักษาก็เลยเป็นแนวทางการนำเอาขั้นตอนการทางด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้กับการเยียวยาจิตใจแล้วก็ปรับความสมดุลให้กับจิตใจของพวกเรา ศิลป์ก็เลยไม่ใช้เพียงแค่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีไว้เพื่อบรรเทาหรือความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังนำศิลป์มาแก้ไขทางจิตใจได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
ศิลปะบำบัดอย่างไร ศิลปะเป็นมากกว่าแค่เส้นสีจุด ศิลป์เป็นการใช้มือแล้วก็หัวใจในการลงมือทำมากยิ่งกว่าที่จะใช้ความคิดเป็นการติดต่อสื่อสารบอกประเด็นนั้นของผู้ที่ต้องการจะสื่อสารโดนที่ไม่ใช้ตัวเขียนทำให้ผู้คนรอดูและก็แลเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งรอบข้างทำให้ผู้คนที่ใช้ศิลป์เห็นถึงความงดงามแล้วก็ความจริงของโลก
ศิลป์บำบัดนั้นใช้แนวคิดทางมนุษย์ปรัชญากระบวนการนั้นเกิดขึ้นระหว่างบำบัดรักษาการระบายสี วาดรูป วาดลายเส้น ปั้นดิบก็เช่นเดียวกัน ความสงบความงดงามในขณะปฏิบัติจะช่วยสร้างความสุนทรีภาพให้กับคนที่กับการบำบัดจุดหมายนี้เพื่อจะนำพาไปสู่ความสมดุลทางด้านจิตใจและก็ร่างกาย ช่วยฟื้นฟูทั้งยังร่างกายและก็พลังชีวิตอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และบุคลิกภาพของผู้รับการบำบัดเอง ศิลป์บำบัดเหมาะสำหรับ เด็กแล้วก็วัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางด้าน สมาธิสั้น ออทิสติก มีปัญหาการเข้าสังคม ความนิสัยไม่ดี ปัญหาการควบคุมอารมณ์ ซึมเศร้า วิตกกังวล ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ คนที่ไม่ยินยอมเข้าสังคม หมดไฟสำหรับการดำรงชีวิต อาการเกร็ง ชัก ปัญหาด้านการนอนก็เช่นกัน ศิลปะบำบัดช่วยในเรื่องของการพัฒนาร่างกายจิตใจรวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของคนเรา การผลิตสมาธิ การผลิตรสาทสัมผัสทางการสัมผัสความสมดุลช่วยเสริมทักษะทางสังคม สร้างความบรรเทา ฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็ที่สำคัญช่วยในเรื่องของการสร้างเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์อีกด้วย